Офіційні правила конкурсу «ЯЖЕБАТЬ» від ТЕТ

Всі умови

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Конкурс історій «ЯЖЕБАТЬ»»

(далі за текстом Правила, Акція відповідно)

 

1. Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ»,  04080, м. Київ,  вул. вул. Кирилівська, 23, ЄДРПОУ  16391959.

1.2. Акція проводиться в соціальній мережі «Instagram» https://www.instagram.com/ (надалі – «Соціальна мережа») в період з 15.11.2021 р. до  10.12.2021 р. (останній день участі 09.12.2021 р.), на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованих територій України (дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості Організатора гарантувати належне проведення Акції у зазначених регіонах).

1.3. Акція проводиться  з метою  популяризації серіалу «ЯЖЕБАТЬ» та телеканалу «ТЕТ», для  формування позитивного ставлення глядачів телеканалу «ТЕТ», а також для збільшення глядацької аудиторії телеканалу «ТЕТ» і має на увазі, що Учасник, який виконав всі умови Організатора  та був визначений Переможцем, має можливість отримати від Організатора подарунок.

1.4. Контроль за проведенням Акції здійснює Організатор.

2. Вимоги до Учасників Акції

2.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України, які на момент початку Акції зареєстровані в Соціальній мережі та мають відкритий профіль (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України за згоди  законних представників таких осіб.

Організатор не перевіряє дієздатність Учасників, які беруть участь в Акції.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути:

а) працівники Організатора і члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

б) власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

в) особи із закритими акаунтами у Соціальній мережі або з тими акаунтами, які заповнені лише акційними публікаціями або акаунтами, які є бренд-сторінками.

2.3.  Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунку та будь-якої компенсації̈.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- свідомо не завдавати незручностей̆ та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

3. Подарунки Акції

3.1. Подарунком Акції є - * Телевізор XIAOMI Mi TV UHD 4S 55" International.

*Під Подарунком Акції слід розуміти отримання одним Переможцем одного телевізора XIAOMI Mi TV UHD 4S 55" International  за 12 915.83 грн. ,без ПДВ (з ПДВ 20%- 15,499.00).

Зовнішній̆ вигляд Подарунку (колір, розмір, тощо) може відрізнятися від зображень у рекламно-інформаційних матеріалах. Відповідальність за якість товару, що надається як Подарунок, несуть його виробники або постачальники.

3.2. Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку. Подарунок Акції обміну та поверненню не підлягає. Відмова від отримання Подарунку ніяким чином не компенсується. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарункуу, де подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.

3.3. Організатор залишає за собою право змінити подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію інші Подарунки не передбачені цими Правилами.

3.4. Кількість Подарунків обмежена.

3.5. Організатор не несе ніякої відповідальності за подальше використання Подарунку Учасником Акції після його одержання, зокрема, за неможливість Учасником Акції скористатись Подарунком із будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунку.

3.6. Право власності на Подарунок переходить до Переможця з моменту отримання такого Подарунку  відповідно до умов цих Правил.

4. Умови проведення Акції та визначення Переможців

4.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають вимогам та виконали умови, зазначені в п.2 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Акції прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, визначених в цих Правилах.  

4.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно здійснити наступні дії:

4.2.1. Підписатися на сторінки  tet_tv та batya_tet.в Соціальній мережі.

4.2.2. Лайкнути публікацію в Соціальній мережі з анонсом Акції.

4.2.3. Зробити репост публікації в Соціальній мережі з умовами Акції.

4.2.4. Опублікувати на своїй сторінці в Соціальній мережі фотографію зі своєю дитиною та розказати цікаву історію яка траплялась, коли Учасник лишався з дитиною.

4.2.5.  Поставити у своїй публікації в Соціальній мережі #яжебать_тет.

4.3. Переможця Акції буде обрано  рандомним методом.

4.4. Розіграш Подарунку відбудеться 10.12.2021 року серед Учасників Акції випадковим чином за допомогою програми, яка працює в автоматичному режимі, а саме: за допомогою засобів веб-сервера - сторінки в інтернеті, розміщеною за адресою: www.random.org (далі - «сервіс RANDOM.ORG»).

4.5. Процедура визначення Переможця не є лотереєю, або іншою заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

5. Порядок отримання Подарунку:

5.1. Учасник Акції визнаний Переможцем і повідомлений шляхом приватного повідомлення у мережі Instagram (Інстаграм) може отримати Подарунок у Організатора протягом 30 (календарних) календарних днів з дня оголошення його Переможцем.

5.2. Для отримання Подарунку Переможець протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з дня отримання повідомлення Організатора про визначення його Переможцем повинен надіслати на адресу  Організатора 04080, м. Київ,  вул. вул. Кирилівська, 23 оригінали підписаних документів (протокол Акції та акт прийому-передачі Подарунку), а також  на електронну адресу a.bereza@tet.tv:та скановані копії̈ наступних документів:

- копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки обов’язково, 3,4,5,6 сторінки – за потреби та сторінка з даними про останню реєстрацію), або копію ID-картки громадянина України;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку або сторінку з паспорта громадянина України про відмову від присвоєння ідентифікаційного номера платника податку.

5.3. Подарунок отримується Переможцем шляхом відправлення Новою поштою протягом 30 (календарних) календарних днів з дня оголошення Переможця Акції та отримання документів, зазначених в п. 5.2. цих Правил. Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту Подарунку.

5.4. Переможець самостійно несе витрати, пов’язані з участю у Акції та отриманням Подарунку.

5.5. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора (в тому числі якщо адреса електронної пошти або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Подарунків, виплат або будь-яких інших компенсацій.

5.6. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Організатор, який відповідає за нарахування та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням Подарунків Акції, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Організатор як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб/військового збору.

5.7. Відповідно до положень законодавства про надання житлових субсидій отримання Подарунку за цією Акцією є доходом Переможця і може впливати на можливість та умови реалізації̈ Учасником його соціальних прав/пільг (в тому числі субсидій̆) та, у випадках передбачених чинним законодавством України, підлягає декларуванню.

6. Персональні та особисті дані

6.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з наступним:

- Організатор має право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію;

- інформація про факт перемоги, а також Переможця Акції буде опублікована в Соціальній мережі.

- Учасник ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами, зобов'язується їх дотримувати, він ознайомлений з Правами що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

6.3. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Акції та задоволення прав Учасника Акції та на строк не більший ніж необхідно для виконання умов Акції, але не менше строку позовної давності.. Приймаючи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

6.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

6.6. Організатор не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з  розміщення таких персональних даних. Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують свою згоду на використання їх прізвищ та фотографій у випадку отримання ними подарунків у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватися інших правил Акції. Переможець підтверджує свою згоду давати рекламні інтерв’ю про участь у Акції у засобах масової інформації, у тому числі по радіо і телебаченню, а також фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої грошової компенсації.

7. Інші умови

7.1.  Організатор не несе відповідальності за:

- не ознайомлення Учасників з даними Правилами Акції;

- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

- роботу і будь-які помилки інтернет-провайдерів, протизаконні дії третіх осіб, а також у разі настання обставин непереборної сили, в результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;

- неможливість надання Подарунку Учаснику Акції з будь-яких причин, не залежних від Організатора, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані неправильно. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Подарунку.

7.2. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції та місця проведення Акції, а також інших умов проведення даної Акції шляхом розміщення оновленої інформації в Соціальній мережі.

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, карантину, введеного відповідною постановою КМУ, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.

7.4. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунка та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунок.

7.5. Організатор не несе відповідальності за коректну роботу сайту www.random.org та Соціальної мережі.

7.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.