Затверджено
Від 04 лютого 2019 року
Наказ №1-конкурс БШ від 04.02.19 року
Голова Правління ПАТ «ТК «ТЕТ»
Зубко Д.В.


Офіційні правила участі в Конкурсі “Богиня Шопінгу в ТРЦ Gulliver”
1. Визначення
1.1 Конкурс — Конкурс “Богиня Шопінгу в ТРЦ Gulliver”, який відбудеться 15 лютого 2019 року з 18:00 год. до 21:00 год. (Час проведення Конкурсу) у ТРЦ Gulliver за адресою м. Київ, пл. Спортивна, 1 — А, 1 — 4 поверх. (Місце проведення Конкурсу).  
1.2 Організатор Конкурсу  - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ" (код ЄДРПОУ 16391959), 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, будинок 23.
1.3 Джерело інформації про Конкурс — інтернет-сайт Організатора Конкурсу www.tet.tv.
1.4 Експертне журі — сформоване Організатором Конкурсу журі, яке буде здійснювати на власний розсуд оцінку Учасників в рамках Конкурсу, обирати одного з Фіналістів Конкурсу та Переможця Конкурсу.
1.5 Фіналісти Конкурсу — два Учасника Конкурсу, які будуть визначені Експертним журі Конкурсу та Організатором Конкурсу.
1.6 Переможець Конкурсу — один з двох Фіналістів Конкурсу, за якого проголосує Експертне журі. Переможець Конкурсу отримає приз, розмір та умови передачі якого зазначені у  розділі 5 цих Правил.
2. Учасники
2.1 Учасником Конкурсу може стати дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Конкурсі виповниться 18 (вісімнадцять) років, є громадянином України, може бути присутньою 15 лютого 2019 року з 18:00 до 21:00 у ТРЦ Gulliver за адресою м. Київ, пл. Спортивна, 1—А, та мати при собі паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.2. Фізична особа стає Учасником Конкурсу або шляхом здійснення заходів, зазначених в п. 3.2.1 цих Правил, або шляхом безпосередньої присутності на Конкурсі.
3. Відбір Фіналістів Конкурсу
3.1 Організатор Конкурсу та Експертне журі з числа Учасників обирають двох Фіналістів Конкурсу.
3.2. Відбір двох Фіналістів Конкурсу відбувається в 2 етапи:
3.2.1 1-й етап: визначення одного Фіналіста шляхом відбору серед Учасників Конкурсу в соціальних мережах телеканалу «ТЕТ», а саме в Instargam. Фіналіста Конкурсу в соціальній мережі Instargam буде обрано серед Учасників, що напишуть у коментарях під постом за посиланням https://www.instagram.com/p/BtVwOh0j9hH/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=cuu6ky5hf4st в соціальній мережі Instagram на сторінці Організатора Конкурсу: “Я справжня #БогиняШопінгу” та додадуть у свої сторіз вищезгаданий пост Організатора Конкурсу з відміткою @tet_tv. Участь у відборі може взяти особа, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2.1 в період з 04.02.2019 р. (16:00) по 13.02.2019 р. (18:00).
Серед всіх Учасників відбору Організатор Конкурсу обере одного Фіналіста, який отримає можливість взяти участь у Конкурсі. Організатор Конкурсу повідомить про результати відбору окремим постом на офіційній сторінці телеканалу в соціальній мережі Instagram 13.02.2019 р. о 18:00.
3.2.2. 2-й етап:  визначення другого Фіналіста шляхом  безпосереднього вибору Експертним журі серед присутніх на Конкурсі Учасників 15 лютого 2019 року у ТРЦ Gulliver .
4. Обрання Переможця Конкурсу
4.1 Фіналісти Конкурсу повинні будуть прийняти безпосередню участь у Конкурсі шляхом виконання завдання: створення модного образу на території ТРЦ Gulliver за адресою м. Київ, пл. Спортивна, 1 — А, 1 — 4 поверх, на  умовах, оголошених Експертним журі під час проведення Конкурсу.
4.2 За результатами Конкурсу Експертне журі на власний розсуд визначає Переможця Конкурсу.
5. Призовий фонд Конкурсу
5.1 Призовий фонд Конкурсу складає 3730,00 (три тисячі сімсот тридцять) гривень (cума Призового фонду включає усі податки, збори, інші обов’язкові платежі, які згідно з законодавством підлягають утриманню з Переможця Конкурсу, як фізичної особи, у зв’язку з одержанням ним такого призу).
5.2 Перерахування Призового фонду здійснюється на підставі  протоколу, який підписується Організатором Конкурсу та Переможцем Конкурсу.
5.3 У разі невиконання Переможцем Конкурсу умов пункту 5.2 цих Правил, це визнається як відмова від отримання Призового фонду.
6. Мета Конкурсу
6.1 Конкурс проводиться з метою популяризації телеканалу «ТЕТ», сайту www.tet.tv та офіційних сторінок каналу в соціальних мережах, підвищення лояльності глядачів телеканалу «ТЕТ», збільшення глядацької аудиторії телеканалу «ТЕТ» та з метою популяризації телевізійної програми під робочою  назвою «Богиня шопінгу» 12 сезон.
7. Інші умови
7.1 Всі відносини, що виникають у зв'язку з Конкурсом, регулюються цими Правилами.  
7.2 Організатор Конкурсу залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до цих Правил.
7.3 Приймаючи участь у Конкурсі  Учасник одночасно погоджується з умовами цих Правил та зобов'язується виконувати їх. Невиконання умов цих Правил є підставою для дискваліфікації Учасника.
7.4 У випадку неоднозначного тлумачення цих Правил та у випадку виникнення спірних питань остаточне рішення ухвалюється Організатором Конкурсу. Рішення Організатора Конкурсу з усіх питань, пов'язаних із проведенням Конкурсу, є остаточним, у тому числі, про припинення проведення Конкурсу. Результати Конкурсу перегляду не підлягають.
7.5 Організатор Конкурсу, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші обставини, внаслідок яких здійснення Конкурсу є неможливим.
7.6 Організатор Конкурсу не несе відповідальності перед Учасниками за здійснення ними будь-яких витрат для участі у Конкурсі.
7.7 Приймаючи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу одночасно надає Організатору Конкурсу свою згоду на обробку наданих персональних даних, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти, паспортні дані тощо для цілей організації і проведення Конкурсу, включаючи передачу персональних даних Організатору Конкурсу та його афілійованим особам. Суб'єкти персональних даних користуються правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.8. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Конкурсу.
7.9. Організатор не вступає у дискусії між Учасниками Конкурсу щодо визнання Учасників Конкурсу Переможцями Конкурсу.
7.10. Організатор Конкурсу має право відмовити в участі в Конкурсі особі, що невірно, не повністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою відповідно до даних правил та/або не виконала інших вимог даних Правил, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації.
7.11. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.12. Своєю участю у Конкурсі всі Учасники Конкурсу повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
7.13. Організатор не несе відповідальності за:
а) технічні проблеми з передачею даних при застосуванні каналів зв’язку, що використовуються під час проведення Конкурсу;
б) невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.
7.14. Результати Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.
04.02.2019 року