ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Вмикай усмішки»

Дізнавайся деталі та бери участь

1. Загальні умови

1.1.  Організатором Акції є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ»,  04080, м. Київ,  вул. вул. Кирилівська, 23, ЄДРПОУ  16391959.

1.2. Партнером та спонсором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Плюс ТБ» (ТМ «Київстар ТБ»), 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 23, ЄДРПОУ: 42642803.

1.3. Акція проводиться в соціальних мережах «Instagram» https://www.instagram.com// та «TikTok» https://www.tiktok.com/ (надалі – «Соціальна мережа») в період з 08.12.2021 р. до 17.01.2022 р. (останній день участі в Акції 22.12.2021 р.), на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованих територій України (дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості Організатора гарантувати належне проведення Акції у зазначених регіонах).

1.4. Акція проводиться з метою популяризації Телевізійної передачі- ТБ шоу «Розсміши коміка», яке демонструється на каналі «ТЕТ», і має на увазі, що Учасник, який виконав всі умови  в Соціальній мережі та був визначений Переможцем, має можливість отримати від Партнера грошовий приз.

1.5. Контроль за проведенням Акції здійснює Організатор.

2. Вимоги до Учасників Акції

2.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України, які на момент початку Акції зареєстровані в Соціальній мережі та мають відкритий профіль (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України за згоди  законних представників таких осіб.

Організатор не перевіряє дієздатність Учасників, які беруть участь в Акції.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути:

а) працівники Організатора та Партнера і члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

б) власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

в) особи із закритими акаунтами у Соціальній мережі або з тими акаунтами, які заповнені лише акційними публікаціями або акаунтами, які є бренд-сторінками;.

2.3.  Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Призу. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Призу та будь-якої компенсації̈.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

3. Приз Акції

3.1. Призом Акції є 12 422,36 грн (дванадцять  тисяч гривень чотириста двадцять дві гривні  тридцять шість копійок), який надається Партнером.  Сума до сплати Переможцю після вирахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору, які підлягають утриманню та сплаті податковим агентом (Партнером) згідно вимог Податкового Кодексу України,  складає 10 000,00  (десять тисяч гривень 00 копійок).

3.2. Партнер залишає за собою право змінити призовий фонд Акції, або включити в Акцію інші призи чи подарунки не передбачені цими Правилами.

3.3. Кількість Призів обмежена.

3.5. Організатор та Партнер не несуть ніяку відповідальність за подальше використання Призів Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції скористатись Призами із будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Призів.

3.6. Право власності на Приз переходить до Переможця з моменту отримання такого Призу  відповідно до умов цих Правил.

4. Умови проведення Акції та визначення Переможців

4.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, та виконали умови, зазначені в п.2 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Акції прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, визначених в цих Правилах.   

4.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно здійснити наступні дії:

- підписатись на сторінку https://www.instagram.com/tet_tv/ та https://vm.tiktok.com/ZM8Wqxf4Q/

- опублікувати одне відео свого гумористичного перфомансу (виконання) з унікальним хештегом #вмикайусмішкинатет 

в соціальних мережах (Instagram, TikTok) без обмежень у жанрі (це може бути стенд-ап, пародія, сатира, музичний гумор, імпровізація та будь-який формат), щоб тільки розсмішити коміків.  Відео повинне бути оригінальним, хронометражем до 1 (однієї) хвилини і не порушувати права третіх осіб.

- зробити свій профіль у Instagram (Інстаграм) та TikTok відкритим на час проведення акції (08.12.2021-17.01.2022)

4.3. До 23.12.2021 р. Організатор обирає на власний розсуд 20 (двадцять) найсмішніших на його розсуд відео Учасників.  До 27.12.2021 р. Організатор  знімає реакцію коміків Євгена Кошового та Юрія Ткача на відібрані Організатором відео Учасників, запис якої буде розміщено _17.01.2022 р. як спеціальне відео на платформі Київстар ТБ https://tv.kyivstar.ua/ua. Автор відео, яке розсмішить обох коміків одночасно, визнається Переможцем у строк до 17.01.2022.

4.4. Процедура визначення Переможця не є лотереєю, або іншою заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

5. Порядок отримання Призу:

5.1. Учасник Акції визнаний Переможцем і повідомлений шляхом приватного повідомлення у мережі Instagram (Інстаграм) та TikTok  може отримати Приз у Партнера протягом 30 (календарних) календарних днів з дня оголошення його Переможцем та отримання документів, зазначених в п. 5.2. цих Правил.

5.2. Для отримання Призу Переможець, після отримання повідомлення про визнання його Переможцем, повинен надіслати на адресу  Партнера 04080, м. Київ,  вул. вул. Кирилівська, 23 оригінал підписаного документу (протокол Акції), а також  на електронну адресу v.maksymchuk@1plus1.tv  скановані копії̈ наступних документів:

- копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки обов’язково, 3,4,5,6 сторінки – за потреби та сторінка з даними про останню реєстрацію), або копію ID-картки громадянина України;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку або сторінку з паспорта громадянина України про відмову від присвоєння ідентифікаційного номера платника податку.

5.3. Приз отримується Переможцем шляхом грошового переказу, у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів Переможцю на його особистий рахунок, відкритий у будь-якій банківській установі на території України після сплати Партнером, як податковим агентом, податку на доходи фізичних осіб та військового збору  згідно з податкових Кодексом України №2755 –VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями.

5.4. Переможець самостійно несе витрати, пов’язані з участю у Акції та отриманням Призу.

5.5. Організатор, Партнер не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, Партнера (в тому числі якщо адреса електронної пошти або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має можливості отримати Приз, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових призів, виплат або будь-яких інших компенсацій.

5.6. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Партнер, який відповідає за нарахування та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням Призу, а також за вчинення будь-яких інших  дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Партнера як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб/військового збору.

5.7. Відповідно до положень законодавства про надання житлових субсидій отримання Призу за цією Акцією є доходом Переможця і може впливати на можливість та умови реалізації̈ Учасником його соціальних прав/пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством України, підлягає декларуванню.

6. Персональні та особисті дані

6.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з наступним:

- Організатор, Партнер мають право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію;

- інформація про факт перемоги, а також Переможця Акції будуть опубліковані в Соціальній мережі.

- Учасник ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами, що зобов'язується їх дотримувати, що він ознайомлений з Правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором, Партнером на їх власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

6.3. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Акції та задоволення прав Учасника Акції та на строк не більший ніж необхідно для виконання умов Акції, але не менше строку позовної давності. Приймаючи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора, Партнера як власника/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора, Партнера як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

6.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором, Партнером самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

6.6. Організатор, Партнер не несуть жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор, Партнер не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з  розміщення таких персональних даних. Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують свою згоду на використання їх прізвищ та фотографій у випадку отримання ними Призу у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватися інших правил Акції. Переможці підтверджують свою згоду давати рекламні інтерв’ю про участь у Акції у засобах масової інформації, у тому числі по радіо і телебаченню, а також фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їм за це будь-якої грошової компенсації.

7. Права інтелектуальної власності

7.1. Фактом здійснення дій, зазначених в пункті 4.2 Правил, Учасник одночасно надає свою згоду Організатору та Партнеру на оприлюднення і подальше використання відео, в тому числі шляхом оприлюднення, відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення в ефір, по кабелю, через супутник та/або інтернет до загального відома, а також його перетворення, перекладу, озвучування, дублювання, субтитрування, закадрового озвучування, а також іншим не забороненим законом способом, без надання на це Організатору та Партнеру надалі будь-якої згоди Учасником і без виплати йому будь-якої винагороди з боку Організатора та Партнера. Дане положення є публічною офертою, а факт вчинення дій за пунктом 4.2 Правил – її акцептом.

7.2. Фактом здійснення дій згідно з пунктом 4.2 Правил Учасник одночасно передає в повному обсязі Організатору та Партнеру всі виключні майнові права інтелектуальної власності (право на використання в будь-якій формі і будь-яким способом, право дозволяти використання в будь-якій формі і будь-яким способом, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання) на відео на весь строк охорони прав інтелектуальної власності на такі об’єкти без обмеження по території використання, без виплати будь-якої винагороди з боку Організатора та/або Партнера. Дане положення є публічною офертою, а факт вчинення дій за пунктом 4.2 Правил – її акцептом.

7.3. Фактом здійснення дій згідно з пунктом 4.2 Правил Учасник одночасно гарантує, що йому належать всі права інтелектуальної власності на відео, що воно не є предметом будь-яких претензій або позовів і гарантує дотримання всіх авторських і/або суміжних прав третіх осіб на відео. Організатор та Партнер не приймають до розгляду відео Учасників, які порушують права інтелектуальної власності третіх осіб, Організатора та/або Партнера, якщо відео спрямоване на рекламу товарів, робіт і послуг третіх осіб, якщо воно не відповідає вимогам законодавства України, нормам етики чи моралі та цим Правилам.

8. Інші умови

8.1.  Організатор, Партнер не несуть відповідальності за:

- не ознайомлення Учасників з даними Правилами Акції;

- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

- роботу і будь-які помилки інтернет-провайдерів, протизаконні дії третіх осіб, а також у разі настання обставин непереборної сили, в результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;

- неможливість надання Призу Учаснику Акції з будь-яких причин, не залежних від Організатора, Партнера, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані неправильно. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Призу.

8.2. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції та місця проведення Акції, а також інших умов проведення даної Акції шляхом розміщення оновленої інформації в Соціальній мережі.

8.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, карантину, введеного відповідною постановою КМУ, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.

8.4. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Призу та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Приз.

8.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.