ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Підтримай Україну»

Дізнавайся деталі та бери участь

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Підтримай Україну» 

(далі за текстом Правила, Акція відповідно)

 

1. Загальні умови 

1.1. Організатором Акції є ранкове шоу «Сніданок з 1+1». 

1.2. Акція проводиться в прямому етері «Сніданку з 1+1» в період з 16 червня 2022 р. до 21 червня 2022 р., на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій України (дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості Організатора гарантувати належне проведення Акції у зазначених регіонах).

1.3. Акція проводиться з метою збільшення благодійних пожертв на підтримку України через фандрейзингову платформу UNITED 24, ініційовану Президентом України, та має на увазі, що Учасник, який виконав всі умови – зробив внесок UNITED 24 на закупку рентген-апаратів С-арки для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни рф в Україні, перейшовши за QR-кодом, розміщеним на екрані та був визначений Переможцем, має можливість отримати від Партнера один із подарунків.

1.4. Контроль за проведенням Акції здійснює Організатор. 

2. Вимоги до Учасників Акції

2.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України за згоди  законних представників таких осіб.

Організатор не перевіряє дієздатність Учасників, які беруть участь в Акції.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути: 

а) працівники Організатора і члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

б) власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.3.  Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунку та будь-якої компенсації̈. 

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 

- свідомо не завдавати незручностей̆ та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

3. Подарунки Акції

3.1. Подарунками Акції є 100 комплектів останнього накладу марок з кораблем, автограф-сесія з легендою футболу Андрієм Шевченком для 100 учасників, світшот з унікальним номером 044 та серцем з мапою України від FROLOV, на якому будуть вишиті ініціали переможця, патріотична футболка від лідера рок-гурту “O.Torvald” Євгена Галича, а також головний лот – прапор України, підписаний Президентом Володимиром Зеленським. 

3.2. Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку. Подарунок Акції обміну та поверненню не підлягає.

3.3. Організатор залишає за собою право змінити подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію інші Подарунки не передбачені цими Правилами. 

3.4. Кількість Подарунків обмежена. 

3.5. Організатор не несе ніякої відповідальності за подальше використання Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції скористатись Подарунком із будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунків.

4. Умови проведення Акції та визначення Переможців 

4.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, та виконали умови, зазначені в п.2 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Акції прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, визначених в цих Правилах.   

4.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно здійснити наступні дії:

- зробити внесок UNITED 24 на закупку рентген-апаратів С-арки для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни рф в Україні, перейшовши за QR-кодом, розміщеним на екрані. 

4.3. Розіграш Подарунків відбудеться в період з 16 червня 2022 р. до 21 червня 2022 р. серед Учасників Акції випадковим чином. 

4.4. Процедура визначення Переможця не є лотереєю, або іншою заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

5. Порядок отримання Подарунку:

5.1. Учасники Акції визнані Переможцями і повідомлені шляхом оголошення 21 червня в соціальних мережах телеканалу ТЕТ та ранкового шоу “Сніданок з 1+1”.

5.2. Подарунок отримується Переможцем шляхом відправлення поштою чи передачею по електронній пошті протягом 30 (календарних) календарних днів з дня оголошення переможців. Переможці Акції не мають права отримати грошовий еквівалент Подарунку.

5.3. Переможець самостійно несе витрати, пов’язані з участю у Акції та отриманням Подарунку.

5.4. Організатор, Замовник, Партнер не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора (в тому числі якщо адреса електронної пошти або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Подарунків, виплат або будь-яких інших компенсацій. 

6. Персональні та особисті дані  

6.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з наступним:

- Організатор має право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію;

- інформація про факт перемоги, а також перелік Переможців Акції будуть оголошені 21 червня в соціальних мережах телеканалу ТЕТ та ранкового шоу “Сніданок з 1+1”.

- Учасник ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами, що зобов'язується їх дотримувати, що він ознайомлений з Правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором, Замовником, Партнером на їх власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

6.3. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Акції та задоволення прав Учасника Акції та на строк не більший ніж необхідно для виконання умов Акції, але не менше строку позовної давності.. Приймаючи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

6.4. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право: 

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора  як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

6.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

6.6. Організатор не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з  розміщення таких персональних даних. Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують свою згоду на використання їх прізвищ та фотографій у випадку отримання ними подарунків у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватися інших правил Акції. Переможці підтверджують свою згоду давати рекламні інтерв’ю про участь у Акції у засобах масової інформації, у тому числі по радіо і телебаченню, а також фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їм за це будь-якої грошової компенсації.

7. Інші умови

7.1.  Організатор не несе відповідальності за:

- не ознайомлення Учасників з даними Правилами Акції;

- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

- роботу і будь-які помилки інтернет-провайдерів, протизаконні дії третіх осіб, а також у разі настання обставин непереборної сили, в результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;

- неможливість надання Подарунку Учаснику Акції з будь-яких причин, не залежних від Організатора в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані неправильно. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Подарунку. 

7.2. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції та місця проведення Акції, а також інших умов проведення даної Акції шляхом розміщення оновленої інформації в етері «Сніданку з 1+1».

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, карантину, введеного відповідною постановою КМУ, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.

7.4. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки. 

7.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.